Jantje Soolsma-Hendriksma

08 Januari 1935

30 Augustus 2022

Laat hier uw condoleance achter voor de familie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Berichten

  1. Arnold Soolsma schreef:

    rust zacht lieve witte beppe

Brand een kaarsje

Dirk Soolsma
05-09-2022

Laura, Gerrit & Jelte
05-09-2022

Arnold, Adelia, Junior en Artur
05-09-2022

Arnold, Adelia, Ju00fanior en Artur
05-09-2022

Lydia
05-09-2022