Anneke Ybeltje Harkema-Abma

16 September 1960

28 December 2023

Laat hier uw condoleance achter voor de familie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Berichten

  1. harmke & Atte Bouma schreef:

    Het was een indrukwekkend afscheid en een ‘mooie’ dienst. Fijn dat dit nu online gevolgd kan worden. Zo waren wij er op deze manier toch een beetje bij. Sterkte voor jullie allemaal!

Brand een kaarsje

Melanie
03-01-2024