Gerben Harmen Gerbrandij

16 Augustus 1937

08 December 2023

Laat hier uw condoleance achter voor de familie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Berichten

  1. Petra Glazenburg schreef:

    Hel veel sterkte gewenst na het overlijden van Gerben. Petra Glazenburg

  2. Petra Glazenburg schreef:

    Hel veel sterkte gewenst na het overlijden van Gerben.

Brand een kaarsje