Antje van der Meer-IJkema

23 November 1937

04 Januari 2024

Laat hier uw condoleance achter voor de familie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Berichten

  1. Eljo schreef:

    Loslaten en afscheid nemen. Vasthouden en meedragen in liefdevolle herinnering. Gecondoleerd, kracht en sterkte.

  2. Jacqueline en Rob Knoop schreef:

    Onze oprechte deelneme. Sterkte.

Brand een kaarsje

Mienke
16-01-2024

Mienke
16-01-2024

Hieke v.d.Valk
10-01-2024

Jacqueline en Rob Knoop
10-01-2024

Eljo
10-01-2024

Sandra en huisgenoten
09-01-2024

Alida
09-01-2024