Ans Elgersma-Frölich

13 December 1948

31 Juli 2023

Laat hier uw condoleance achter voor de familie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Berichten

  1. Yvette Klaar schreef:

    Gecondoleerd en heel veel sterkte en kracht voor alle nabestaanden

  2. Anja Ewelt schreef:

    Het mooiste wat een mens kan achterlaten is een glimlach op het gezicht van degenen die aan hem denken. In deze moeilijke tijd wens ik jullie veel sterkte. Mijn innige deelneming, Anja

Brand een kaarsje

Petra
06-08-2023

Marja Langeveld
04-08-2023

Anita Boers
04-08-2023