Klaas Westra

30 Juli 1940

24 Maart 2022

Laat hier uw condoleance achter voor de familie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Berichten

  1. Fam. H.J. Meijer schreef:

    Lieve jullie allemaal, Heel veel sterkte met het verlies van jullie (schoon)vader en pake. We denken aan jullie. Henk, Greetje, Lars, Emma* & Demi

Brand een kaarsje

Peter en Marian
29-03-2022

Akke & Renu00e9
29-03-2022


28-03-2022


27-03-2022