Janny van Delden

11 September 1944

14 Augustus 2023

Laat hier uw condoleance achter voor de familie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Berichten

  1. Corrine & Mischa Boender schreef:

    Lieve familie, Heel veel sterkte en kracht gewenst. Wij zijn in gedachten bij jullie. Corrine & Mischa Boender

Brand een kaarsje

Corrine & Mischa Boender
19-08-2023