Eward Sijbrandij

12 Januari 1988

18 December 2022

Laat hier uw condoleance achter voor de familie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Berichten

  1. Sicco & Anneke Hylkema, Aldegea-SWF schreef:

    Wy winskje alle neibesteanden in soad krêft nei dizze swiere ûnferwachte klap. Hertlike groetnis fan Sicco & Anneke

  2. Laas Bloemhof schreef:

    Familie Sijbrandij, Heel veel sterkte bij de verwerking van het zo plotseling overlijden van Eward. Hartelijke groet, Laas Bloemhof

Brand een kaarsje