Iris Tucker-Witbraad

11 Juli 1968

05 Januari 2023

Laat hier uw condoleance achter voor de familie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Berichten

  1. Anoeska Sasse schreef:

    Rust zacht lieve Iris heel veel sterkte en kracht gewenst voor de familie!

Brand een kaarsje


22-04-2023


04-02-2023


02-02-2023

Dieuwke Schotanus
21-01-2023

anoeska
11-01-2023