Gerard Ubbink

26 Juni 1949

01 Januari 2023

Laat hier uw condoleance achter voor de familie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Berichten

  1. Marion Uiterwijk Winkel schreef:

    Lieve Matty, familie, kinderen en kleinkinderen Ik wens jullie allen heel veel sterkte en Zijn kracht en nabijheid toe, in het gemis van Gerard en broeder. Het was een prachtige dienst en boodschap en getuigenis van Het Leven van Gerard Liefs en harte groet Marion

  2. Vincent en Karin schreef:

    Namens ons Gecondoleerd we hebben de uitvaart mee gekeken wij wensen jullie veel kracht en sterkte toe met het verlies van opa Friesland hoe Vincent Gerard noemt

Brand een kaarsje


19-01-2023

Vincent
19-01-2023