Alex Valkema

04 Juli 1961

23 Januari 2024

Laat hier uw condoleance achter voor de familie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Berichten

  1. Fedde Tine Piersma Walinga en onze hele Fam bijzonder onze Rein schreef:

    Wat verdrietig nu voor jullie allemaal wens jullie allemaal heel veel STERKTE en TROOST toe om dit verdriet te dragen Wat een mooie tekst Jantine ,,Groot is uw trouw o Heer” Heb net ook een kaarsje aangestoken maar helaas vergeten mijn naam erbij te zetten Denk aan jullie en Gods zegen toe gewenst voor de tijd die komt

Brand een kaarsje

Rene Rienstra
31-01-2024

Alida
29-01-2024


29-01-2024


29-01-2024

Catrien Feld-Sijbrandij
25-01-2024