Willem Hoeksma

26 September 1951

27 Januari 2023

Laat hier uw condoleance achter voor de familie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Berichten

  1. Trees en Roel Krikke schreef:

    Tante Feikje we wensen je heel veel sterkte met het overlijden van Oom Willem.

Brand een kaarsje

Roel en Trees Krikke
02-02-2023

Maria en Hilbrand
02-02-2023

Jellie Huisman
02-02-2023

Marijke en Henk
02-02-2023