Anneke Hulzinga-Wester

13 Januari 1953

09 Februari 2023

Laat hier uw condoleance achter voor de familie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Berichten

  1. Theun en Jissy schreef:

    Wat sille wy Anneke misse! Tige spitich dat wy net by de routsjinst węże kinne. Online diele wy jim fertriet.

  2. Rinie schreef:

    Lieve familie, Gecondoleerd met het overlijden van Anneke. Een groot verlies. Ik heb met Anneke gewerkt in het Oranjeoord Ziekenhuis in Harlingen. Een lieve behulpzame vrouw, zo blijf ik Anneke herdenken. Veel sterkte toegewenst ❤️

Brand een kaarsje

Hallo
27-01-2024

Hallo
27-01-2024

Marjan Terpstra
15-02-2023

Theun en Jissy Postma
15-02-2023

Rinie Bos- Reitsma (Samen gewerkt in Oranjeoord in Harlingen)
15-02-2023

Elly Bogerd
13-02-2023