Mattje Greidanus-IJtsma

19 Juni 1936

01 Maart 2023

Laat hier uw condoleance achter voor de familie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Berichten

  1. Cees en Joke Offringa schreef:

    Beste familie, Gecondoleerd met het overlijden van jullie (schoon)moeder, oma en overgrootmoeder. We wensen jullie veel sterkte bij het dragen en verwerken van dit verlies. Cees en Joke Offringa.

  2. Lieuwe Greidanus schreef:

    Gecondoleerd familie en vrienden. Lieuwe Greidanus Maardijk 4 Almelo

Brand een kaarsje