Johannes Hooghiem

31 Mei 1942

23 Februari 2023

Laat hier uw condoleance achter voor de familie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Berichten

  1. Fred Terpstra schreef:

    Gecondoleerd vanaf Texel.

  2. Floor schreef:

    Lieve Sjoucke en familie, zo jammer dat ik er niet bij kan zijn, bij het afscheid van jullie dierbare vader, man en opa. Houdt elkaar vast, denk aan hem met liefde en plezier. Heel veel sterkte! Dikke knuffel van Floor

Brand een kaarsje