Durk Odolphie

09 November 1965

17 Mei 2022

Laat hier uw condoleance achter voor de familie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Berichten

  1. Peggy Diekmeijer schreef:

    Lieve Wiepie, wat een mooie krachtige woorden van jou in de dankdienst voor het leven van jouw liefste Durk. Troost bid ik voor jou en je gezin.

  2. Wiepie schreef:

    Leave Durk. Myn allerleafste Ik hald fan dy 100 000 miljoen En ik wol dy nooit missen. Tût wiepie

Brand een kaarsje

Familie Wiersma
23-05-2022

Fam Speelman
23-05-2022

Oom Bindert en de kinderen
23-05-2022

Jetse en Ydwine
23-05-2022

JP, Wendy & Evy
23-05-2022

Dorika en Marjo
23-05-2022

Lisette Venema
23-05-2022

Wiepie
21-05-2022