Douwe Poelstra

10 Februari 1934

18 Mei 2023

Laat hier uw condoleance achter voor de familie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Berichten

  1. Heleen Post-Schipper schreef:

    Lieve Bonny, Marianne en Pedro, en overige familie, Mijn medeleven met het overlijden van jullie Douwe Poelstra. Ik heb begrepen dat het voor hem én jullie goed is, ondanks natuurlijk het grote gemis, waarbij ik jullie veel sterkte wens. Ik heb de uitvaartdienst online gevolgd. Je schetste een mooi beeld van je schoonvaders leven, Marianne, en ik werd ontroerd door het lied ‘Ik zie een poort wijd open staan’ bij het verlaten van de kerk. Bedankt dat ik onderdeel mocht uitmaken van jullie afscheid. Lieve groet, Heleen (Post-Schipper) Hieslum

  2. Sandra Post schreef:

    Heel veel sterkte met dit verlies.

Brand een kaarsje


28-05-2023

Heleen Post
24-05-2023