Tjitske Anema-Molenaar

03 Juli 1933

29 Mei 2023

Laat hier uw condoleance achter voor de familie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Berichten

  1. Maria Brett (Molenaar) schreef:

    Van onze familie in Canada. Heel mooie om all the fotos te zien. Bedankt van all de familie van Sjerp Molenaar. Ria, Jouke, kinderen, Sarah, Jonathan, Andrew, Elizabeth Matthew and all the kleine kinderen Charlotte, Naomi, Fiona, Jack, Annie, Lucy, Kai, en 2 kinderen nog neet geboren (July and September) Heel goed om de familie van Jettie te zien. We will miss Jettie and Sjerp. With love Ria

Brand een kaarsje