Wimke Langedijk-Bergsma

01 April 1962

23 November 2022

Laat hier uw condoleance achter voor de familie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Berichten

  Brand een kaarsje

  Karin
  30-11-2022

  Thomas
  30-11-2022

  Tineke
  25-11-2022