Annie Twijnstra-Wierda

08 Februari 1932

25 November 2022

Laat hier uw condoleance achter voor de familie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Berichten

  1. R Wierda schreef:

    gecondoleerd met het verlies Laat Annie in jullie herinneringen voort leven

Brand een kaarsje

Reina Roos
02-12-2022

Tjitske Twijnstra
02-12-2022

Tjitske Twijnstra
02-12-2022