Harm Fennema

27 April 1938

03 November 2022

Laat hier uw condoleance achter voor de familie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Berichten

  1. Fonger en Riemie Smink schreef:

    Gecondoleerd met het overlijden van jullie heit en pake . Heel veel sterkte voor nu en de komende tijd.

Brand een kaarsje

Ria Fennema Heit ik mis je nog alle dagen (03-11-2022-03-11-2023)
08-11-2023

Ria
10-10-2023

Ria Fennema
09-08-2023