Sybren Speerstra

23 Januari 1947

17 Oktober 2022

Laat hier uw condoleance achter voor de familie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Berichten

  1. Hester van de Witte schreef:

    Wat je in je hart bewaart raak je nooit meer kwijt… Heel veel sterkte met dit grote verlies Hester

  2. Fam v.d.Meulen schreef:

    Wij leven mee

  3. ANJA tjassing veldema schreef:

    Gecondoleerd met het verlies van uw man vader opa Anja en André zus van doeke .anna

Brand een kaarsje

Sjoerd de Vries
22-10-2022

Sanne
22-10-2022

Hester van de Witte
22-10-2022