Piety de Vries-van der Hoek

06 Oktober 1932

01 Oktober 2023

Laat hier uw condoleance achter voor de familie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Berichten

  1. Willy Scholten Weide schreef:

    Zojuist de afscheidsdiners gevolgd en het was een treffend eerbetoon aan mijn nicht Piety Ze was een kleurrijke en warme persoonlijkheid Ik ken haar vooral van de bezoeken bij de Moike Pieten waar ik vanuit Assen met vader Jan moeder Rie en zusje kwam De foto’s waren heel herkenbaar brachten veel mooie gedachten Ik wens jullie als familie alle steun om het verlies van Piety Mem,Beppe enOerbeppe te dragen Met lieve groet Willy Weide

Brand een kaarsje