Hotske Stroband - Punter

10 Januari 1944

12 September 2023

Laat hier uw condoleance achter voor de familie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Berichten

  1. Rianne schreef:

    Ik denk aan je lieve lieverd, bedankt voor alles je hebt een speciaal plekje in me hart ️❤️

  2. Hendrika Weggen schreef:

    Leave muoike, wat sil ik dy misse. Mar kinst trots wèse op dyn bern. Til we meet again ❤️

  3. Gatske Stroband schreef:

    Leave muoike ..wat sil ik dy misse Hâld fan dy….

Brand een kaarsje

Hein Stroband
19-09-2023

Rianne
19-09-2023