Gradie Fennema-Germeraad

10 Januari 1944

10 Oktober 2022

Laat hier uw condoleance achter voor de familie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Berichten

  Brand een kaarsje

  Ria Fennema Mem ik mis je nog alle dagen
  08-11-2023

  Ria
  10-10-2023

  Ria Fennema
  09-08-2023

  Johan
  09-01-2023

  Ria
  28-10-2022