Wiebe van der Wal

05 Februari 1944

03 Oktober 2022

Laat hier uw condoleance achter voor de familie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Berichten

  1. Wybe Msz van der wal schreef:

    Mijn condoleances met het overlijden van mijn oudste neef.

  2. Christin Holguin and Gerhard Hofmann schreef:

    Wiebe was our neighbor. We miss him and he will live on in our hearts. Our deepest sympathy Christin and Gerhard

  3. TJITTE DE BOER schreef:

    STERKTE TOE GEWENST

Brand een kaarsje

Christin and Gerhard
09-10-2022

Renate
07-10-2022

Marco wieke marije en siep
07-10-2022

Evens Tuinstra en Jolanda de Jong
07-10-2022