Annie Vlaandere

08 Juni 1937

14 September 2022

Laat hier uw condoleance achter voor de familie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Berichten

  1. Berend Santema schreef:

    Piet, gecondoleerd met het overlijden van jou vrouw en levenspartner, en je beide kinderen met hun moeder. De familie sterkte, en ik wens jullie toe dat de dierbare herinneringen aan haar jullie daarbij helpen. Berend Santema

Brand een kaarsje

Auke, Ivette, Wouter, Claire en Huug
22-09-2022