Annie Vlaandere

08 Juni 1937

14 September 2022

Laat hier uw condoleance achter voor de familie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Berichten

  1. Jos en Angèle Wens-Prinsen schreef:

    Beste familie Vlaandere, Veel sterkte bij het overlijden van Annie. Wij herinneren haar als een fijne vrouw en uitstekende pedicure. We hebben de dienst nog online kunnen bekijken, het was een mooi afscheid. Onze gedachten zijn bij jullie. Jos en Angèle Wens-Prinsen uit Oud-Turnhout

  2. Berend Santema schreef:

    Piet, gecondoleerd met het overlijden van jou vrouw en levenspartner, en je beide kinderen met hun moeder. De familie sterkte, en ik wens jullie toe dat de dierbare herinneringen aan haar jullie daarbij helpen. Berend Santema

Brand een kaarsje

Auke, Ivette, Wouter, Claire en Huug
22-09-2022